Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bychawie

„Modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr 800 m3/d
etap – I”

Lokalizacja: Bychawa
Termin zakończenia: wrzesień 2007
Wartość zadania: 5 164 502,42 zł

Największa w roku 2007 inwestycja gminy Bychawa „Modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr 800 m3/d etap I” została zakończona przez naszą firmę we wrześniu 2007.

Obiekt po gruntownej przebudowie otwarto oficjalnie 6 listopada 2007. Przebudowano technologicznie obiekty, zarówno w części mechanicznej, jak i biologicznej oczyszczalni, i tym samym dokonano poprawy jakości ścieków. Budynek pompowni ocieplono, zainstalowano nowe pompy i urządzenia monitorujące wydzielanie niebezpiecznych gazów.
Wymieniono rurociągi tłoczne doprowadzające ścieki ze zlewni do części właściwej oczyszczalni, gdzie wybudowano nowy piaskownik, komorę napowietrzania oraz zmodernizowano komory denitryfikacji i osadniki wstępne. W nowo zmodernizowanej oczyszczalni nie ma już miejsca na poletka odwadniające osad, skutecznie zastąpiła je stacja odwadniania osadu, a w niej prasa taśmowa. Po modernizacji najważniejsze parametry odprowadzanych do rzeki Kosarzewki ścieków są badane automatycznie a przestarzałe urządzenia sterujące pracą oczyszczalni zostały zastąpione komputerami.