Modernizacja oczyszczalni ścieków zakładów chemicznych PCC Rokita w Brzegu Dolnym

Na przestrzeni lat 2004 – 2008 wykonaliśmy na zlecenie Zakładów PCC Rokita w Brzegu Dolnym, które zainwestowały ponad 13 milionów złotych , modernizację oczyszczalni ścieków. oczyszczalnia o przepustowości Qdśr= 20 000m3/d. Oczyszczalnia przyjmuje w główniej mierze ścieki z zakładów przemysłowych. Do oczyszczalni odprowadzane są także ścieki z gminy Brzeg Dolny. Efekty oczyszczania zgodne z obowiązującymi przepisami uzyskano m.in. poprzez: • Wyrównanie godzinowych przepływów ścieków przez oczyszczalnię co pozytywnie wpływa na efektywność procesów technologicznych • Wybudowanie stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków: montaż mechanicznej kraty taśmowo – hakowej, wymianę wyposażenia piaskownika – dmuchawy wraz z systemem rozprowadzającym powietrze, montaż zgarniacza dennego oraz powierzchniowego, wyposażenie osadników wstępnych w wysokosprawne zgarniacze denne • modernizację pompowni ścieków na stopień biologiczny oraz wymianę wyeksploatowanego systemu napowietrzania komór osadu czynnego na efektywny system napowietrzania drobnopęcherzykowego • Wykonanie systemu automatyki wszystkich modernizowanych obiektów wraz z centralnym stanowiskiem komputerowym