Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu

W lipcu 2010 podpisaliśmy z Gmina Pisz umowę na wykonanie zadania pt. „Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”. Zgodnie z harmonogramem prace rozpoczęto 12 lipca 2010 roku. Inwestycję zakończono w listopadzie 2012 r. W ramach kontraktu została zwiększona przepustowość oczyszczalni, unowocześniona technologia oczyszczania ścieków i uporządkowana została gospodarka osadowa. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 13,4 mln zł. Zadanie to dofinansowane było z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko