Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie polegającej na budowie nowych obiektów oraz modernizacji istniejących na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości projektowej Qdśr= 18 000m3/d w Żyrardowie” to jedno z pięciu zadań inwestycyjnych wchodzących w skład projektu o nazwie „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” przygotowanego wspólnie przez samorządy Żyrardowa oraz Jaktorowa, a prowadzonego dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Spójności przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. Łączna wartość netto zadania wyniosła ponad 3,9 mln euro. Prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni rozpoczęły się w kwietniu 2008 roku i trwały ponad 18 miesięcy. Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę kilku już istniejących obiektów, tj. przepompowni głównej, osadników Dorra wraz z przepompownią osadu recyrkulowanego oraz sieci cieplnej, a także budowę zupełnie nowych urządzeń i obiektów w postaci zintegrowanej komory defosfatacji i nowoczesnego systemu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA). Generalnym kierunkiem zmian było jak najszersze zastosowanie dostępnych obecnie technologii oczyszczania biologicznego i ograniczenie do minimum potrzeby korzystania ze środków chemicznych. Poza efektem ekologicznym, realizowana modernizacja oczyszczalni umożliwi odbiór ścieków z wybudowanej z tych samych środków pomocowych kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów, a w przyszłości również z terenu innych gmin bezpośrednio sąsiadujących z miastem Żyrardów.