Dostawa systemu wgłębnego napowietrzania dla Oczyszczalni Ścieków w Lublinie

W listopadzie 2011 podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. na dostawę wgłębnego systemu napowietrzania w oparciu o dyfuzory ceramiczne typu Brandol 1,5m 1420 szt. firmy Pall –Schumacher na II blok komór nitryfikacji i denitryfikacji.

Opinia o urządzeniach:

 

Galeria zdjęć