Modernizacja gospodarki energetycznej w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A.

W sierpniu 2011 podpisaliśmy umowę z O.Ś. WARTA S.A. w Częstochowie na zadanie pn „Modernizacja gospodarki energetycznej w Oczyszczalni Ścieków„ WARTA” S.A. na kwotę 7 256 747,26zł bruto. Głównym zamierzeniem kontraktu była modernizacja części energetycznej oczyszczalni ścieków w Częstochowie tak by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne obiektu i osiąganie wymaganego efektu ekologicznego przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. W ramach umowy dostarczyliśmy i zamontowaliśmy nowe dmuchawy, nową rozdzielnice średniego napięcia, nowe rozdzielnice niskiego napięcia. Zmodernizowaliśmy także system AKPiA i przeprowadziliśmy rozruch. Kontrakt zakończyliśmy w listopadzie 2012 roku.