Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie

LOKALIZACJA:  Kutno

WYKONAWCA: EKO-MTK Sp. z o.o.; FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie

Łączna wartość kontraktu: 17 443 557,85 PLN brutto

Termin zakończenia: styczeń 2015r.

„Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie”

Nominalna przepustowość oczyszczalni po rozbudowie: 21 000 m3/d
RLM 337759
Rozbudowa obejmowała wykonanie prac budowlanych, technologicznych, elektrycznych i AKPiA oraz przeprowadzenie rozruchu