Usprawnienie systemu napowietrzania i recyrkulacji ścieków w bioreaktorach na terenie GOŚ w Kutnie

W sierpniu 2011 podpisaliśmy umowę z Grupową Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o. w Kutnie, zadanie pn: usprawnienie systemu napowietrzania i recyrkulacji ścieków w bioreaktorach na terenie GOŚ w Kutnie. Prace zakończono w grudniu 2012.