Modernizacja piaskownika z budynkiem krat i odtłuszczacza na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie

W październiku 2011 podpisaliśmy umowę z Oczyszczalnią Ścieków WARTA S.A w Częstochowie na zadanie o wartości brutto 16 761 635,58 zł pn. „Modernizacja piaskownika z budynkiem krat i odtłuszczacza na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie obejmująca wymianę wyposażenia obiektów części mechanicznej ,piaskownika i odtłuszczacza a także budowę instalacji wody technologicznej wraz systemem odprowadzania powietrza złowonnego. W związku wymianą wyposażenia części obiektów, istotniej modyfikacji w stosunku do stanu pierwotnego uległ układ odbioru skratek i piasku. Roboty zakończyliśmy w czerwcu 2013 roku.