Rozbudowana oczyszczalnia ścieków Mokre Łąki w Truskawiu w gminie Izabelin

Przedmiotem zamówienia p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu w gminie Izabelin” było wykonanie dokumentacji projektowej i na tej podstawie realizacja rozbudowy oczyszczalni. W efekcie modernizacji zwiększono wydajność średnią dobową do Qśrd = 2.200 m3/d i Qmaxd = 2.750 m3/d przy założeniu wykorzystania w maksymalnym stopniu istniejącego stanu obiektów i urządzeń. Wartość kontaktu to ponad 6,4 ml . Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 20.09.2013