Żabia Wola

LOKALIZACJA: Żabia Wola

WYKONAWCA: EKO-MTK Sp. z o.o.; FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.

TERMIN ZAKOŃCZENIA: sierpień 2013r.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Żabia Wola

Wartość kontraktu: 3 154 124,15 zł brutto.

Zakończyliśmy realizację budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej 250 m3/d w miejscowości Żabia Wola.
Po przeprowadzeniu prac budowlanych przeprowadziliśmy rozruch oraz uzyskaliśmy założone parametry oczyszczonych ścieków.

Oczyszczalnia wykonana jest w technologii SBR w skład której wchodzą następujące obiekty: stacja zlewcza ścieków dowożonych, stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, pompownia ścieków, komora pomiarowa, reaktory SBR, zbiornik osadu, stacja dezynfekcji ścieków za pomocą promieni UV, budynek techniczno – socjalny ze stacją dmuchaw, agregat prądotwórczy.