Żabia Wola

Zakończyliśmy realizację budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej 250 m3/d w miejscowości Żabia Wola. Po przeprowadzeniu prac budowlanych przeprowadziliśmy rozruch oraz uzyskaliśmy założone parametry oczyszczonych ścieków. Oczyszczalnia wykonana jest w technologii SBR w skład której wchodzą następujące obiekty: stacja zlewcza ścieków dowożonych, stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, pompownia ścieków, komora pomiarowa, reaktory SBR, zbiornik osadu, stacja dezynfekcji ścieków za pomocą promieni UV, budynek techniczno – socjalny ze stacją dmuchaw, agregat prądotwórczy. Prace budowlane powinny być zakończone do sierpnia 2013 roku. Wartość kontraktu wyniosła 3 154 124,15 zł brutto.