Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim

Zakończyliśmy realizację robót polegających na przebudowie ciągu biologicznego, oraz budowie kabli zasilająco – sterowniczych w ramach zadania \”Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych\” . W ramach prac wybudowaliśmy nowe odcinki rurociągów, przebudowaliśmy komorę biologiczną, zainstalowaliśmy nowe dmuchawy, nowe pompy recyrkulacji zewnętrznej osadu, zamontowaliśmy system napowietrzania ścieków, wykonaliśmy roboty elektryczne, automatykę wraz z rozbudową tablicy synoptycznej oraz wykonaliśmy wizualizację procesów technologicznych. Po zakończeniu robót budowlanych przeprowadziliśmy rozruch technologiczny ciągu biologicznego oczyszczalni. Kontrakt zrealizowaliśmy terminowo. Łączna wartość umowy dla obydwu zadań wyniosła 3 665 068,98 PLN brutto.