Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim

LOKALIZACJA: Mińsk Mazowiecki

WYKONAWCA: Konsorcjum: Eko-MTK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska Ekocomp Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Łączna wartość umowy dla obydwu zadań: 4 045 487,07 PLN brutto.

Termin zakończenia: grudzień 2014r.

Przebudowa ciągu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim- zadanie nr1

„Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim  – zadanie nr 2”

Przebudowa  rozbudowa biologicznego ciągu ściekowego istniejącej  oczyszczalni  ścieków  w  Mińsku Mazowieckim dla  osiągnięcia  docelowej przepustowość  oczyszczalni  dla  pogody  bezdeszczowej
Q dśr  =  11.500  m 3 /d  i ok. 82.200 RLM.