Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie

Zakończyliśmy realizację umowy na Rozbudowę Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegał na wybudowaniu nowego węzła biologicznego oczyszczania w ramach którego powstały następujące obiekty: bioreaktor z osadnikiem wtórnym, stacja dmuchaw, zagęszczacz grawitacyjny osadu, komora pomiarowa, pompownia osadu zagęszczonego, pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Ponadto umowa obejmowała wykonanie rurociągów technologicznych, sieci zasilających i sterowniczych, dróg i chodników. Wartość umowy wyniósł: 16 357 819,64 PLN brutto.