Oczyszczalnia Ścieków w Siemiatyczach

W listopadzie 2013 podpisaliśmy umowę na wykonanie zamówienia \”Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu – Kompleksowe wykonanie biogazowni zgodnie z projektem budowlanym\”. W ramach realizacji zadania wykonane zostały następujące obiekty: zbiornik osadu przefermentowanego, komory fermentacyjne, budynek obsługi węzła fermentacji, zbiornik biogazu, separator zanieczyszczeń biogazu, węzeł rozdzielczo – pomiarowy, pochodnia biogazu. Wykonane zostanały sieci międzyobiektowe, insatalacje elektryczne i AKPiA, a także wybudowane drogi oraz place. Wartość umowy wynosi 10 450 080,00 PLN brutto.