Przepompownia Ścieków przy ul.Żabiej w Częstochowie

Zrealizowaliśmy umowę na „Modernizację Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Żabiej w Częstochowie”. Umowa obejmowała wykonanie robót modernizacyjnych budynków pompowni A i pompowni B, wykonanie sieci międzyobiektowych, budowę nowego budynku energetycznego wraz ze zmianą połączeń elektrycznych i AKPiA, demontaż zastępowanych urządzeń i instalacji, dostawę, montaż i rozruch nowych urządzeń technologicznych, modernizację systemu AKPiA, przeprowadzenie rozruchu, oraz przebudowę układu drogowego. Wartość kontraktu wynosił 30 728 841,61 PLN brutto.