Oczyszczalnia ścieków w Mszczonowie

Wspólnie z konsorcjantem – firmą FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. przeprowadziliśmy Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie.

W ramach umowy zmodernizowany został punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny, dostarczone i zamontowane zostało zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków. Modernizacji poddana została pompownia ścieków surowych, oraz zmodernizowana została część biologiczna oczyszczalni wraz z osadnikami wtórnymi. Ponadto wybudowany został nowy osadnik wtórny. Remont objął także pompownię wody technologicznej oraz zwężkę pomiarową na odpływie ścieków oczyszczonych. W części osadowej przeprowadzona została modernizacja pompowni osadu wstępnego, wykonany został remont zagęszczacza osadu, remont zbiornika retencyjnego osadu, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu. Ponadto przebudowana została kotłownia, przeprowadzono remont budynku technicznego, remont budynku rozdzielni elektrycznej oraz remont budynku dmuchaw. Wykonane zostały także instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne. Wartość kontraktu: 12 878 100,00 PLN brutto.