Oczyszczalnia ścieków w Płońsku

Zakończyliśmy realizację kontraktu \”Przebudowa gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Płońsku – Część II – technologia\”. W zakres umowy o wartości 4 907 770,00 PLN brutto weszły następujące prace: budowa budynku operacyjnego węzła fermentacji, wykonanie fundamentu pod kontener z węzłem pomiarowo – rozdzielczym wraz z dostawą kontenera z wyposażeniem, wykonanie fundamentów pod maszty odgromowe wraz z dostawą i montażem masztów, wykonanie fundamentu pod odsiarczalnik biogazu wraz z dostawą i montażem odsiarczalników, wykonanie fundamentu pod pochodnię biogazu wraz z dostawą i montażem pochodni, wykonanie prac adaptacyjnych komory fermentacyjnej, budowa rurociągów osadu z przepompowni wielofunkcyjnej do budynku operacyjnego, wykonanie instalacji technologicznych i sanitarnej, wykonanie robót montażowych instalacji biogazu, wykonanie instalacji ciepła technologicznego oraz sieci cieplnej z komory do budynku operacyjnego, wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA.