Budowa kanalizacji sanitarnej – gmina Łapy

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu  „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy , poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły.”

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach przy ul. Płonkowskiej 44

WYKONAWCA: EKO-MTK sp. z o.o.– Lider Konsorcjum oraz Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski– Partner Konsorcjum

TERMIN ZAKOŃCZENIA: maj 2019r.

Wartości  całkowita prac wyniosła 5 507 940,00 zł brutto

Roboty będące przedmiotem ww. zadania zastały wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, wydanego Międzynarodową Federację Inżynierów – Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils – FIDIC, World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, Szwajcaria)
W ramach przedmiotu zamówienia wykonano następujące roboty:
– Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
– Kanalizacja sanitarna tłoczna
– Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic posesji
– Przepompownie ścieków 4 szt.
– Rozbudowę i integrację posiadanych przez Zamawiającego systemów: systemu klasy GIS, modelu matematycznego sieci wodno-kanalizacyjnej oraz systemów monitoringu i kontroli.