„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola”

W dniu 20.05.2020 podpisaliśmy umowę na wykonanie inwestycji: .: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie przy ulicy Arakowej 4, gmina Lesznowola”

Wykonawca: Eko-MTK Sp. z o.o.

Inwestor: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 50; 05-506 Lesznowola

Wartość inwestycji: ~33 000 000,00 zł brutto

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1300 m 3 /d w Zamieniu w celu dostosowania układu technologicznego oczyszczalni do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków komunalnych do przepustowości 5800 m3 /d, oraz zapewnienie wymaganego obecnymi przepisami stopnia oczyszczania ścieków