Modernizacja kotłowni i gospodarki biogazowej dla oczyszczalni ścieków w Brzesku w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Modernizacja kotłowni i gospodarki biogazowej dla oczyszczalni ścieków należącej do Carlsberg Polska Supply Company Polska S.A w Brzesku w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Wykonawca: Eko-MTK Sp. z o.o.

Inwestor: Carlsberg Supply Company Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (02-255) , ul. Krakowiaków 34

Wartość inwestycji: 1 700 000,00 zł netto

Prace budowlane obejmują rozbudowę instalacji biogazu oraz budowę instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby projektowanej kotłowni gazowej wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni i technologią kotłowni. Kotłownia będzie pracować na potrzeby oczyszczalni ścieków.
W celu wykorzystania biogazu zaprojektowano zbiornik magazynujący biogaz, prefabrykowany o pojemności 700 m3, a także automatyczny system odsiarczania biogazu oraz węzeł tłoczny gazu. Dodatkowo instalacja biogazu zostanie opomiarowana – zasilanie pochodni oraz zasilanie zbiornika magazynującego. Dodatkowo zaprojektowano niezależne zasilanie kotłowni w gaz ziemny sieciowy. Źródłem gazu będzie istniejąca sieć gazowa, za pomocą projektowanego przyłącza gazowego.

Zakres prac obejmuje:

 • montaż zbiornika na biogaz
 • montaż instalacji odsiarczania biogazu,
 • montaż węzła tłocznego biogazu
 • montaż instalacji gazowych wewnętrznych i podłączenie odbiorników,
 • montaż instalacji doziemnej gazu ziemnego i biogazu,
 • montaż punktu redukcyjno-pomiarowego,
 • montaż układów pomiarowych biogazu (pochodnia oraz zbiornik)
 • montaż szafek z kurkami odcinającymi na ścianach budynku z zaworami klapowymi typu MAG-3,
 • wykonanie prób i sprawdzeń odbiorowych,
 • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów,
 • demontaż kotłów na paliwo stałe wraz z osprzętem
 • dostosowanie pomieszczenia kotłowni,
 • montaż urządzeń technologicznych kotłowni gazowej wraz z podłączeniem instalacji odbiorczych,