Mecana Umwelttechnik GmbH

Firma  Mecana Mecana Umwelttechnik GmbH to szwajcarska firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie oczyszczania wody procesowej i ścieków. Przez ponad 50 lat firma ta opatentowała i wprowadziła na rynek liczne innowacyjne produkty mające na celu rozwiązanie globalnego problemu recyclingu wody poprzez zastosowanie filtracji końcowej jako trzeci stopień oczyszczania

Wiedza zdobyta dzięki wieloletniemu doświadczeniu pozwala firmie Mecana na zaprojektowanie optymalnych i opłacalnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków. W związku z tym , dostarczane systemy stale działają na najwyższym poziomie jakości, przy najniższym koszcie eksploatacyjnym, przez cały okres użytkowania urządzenia.

Mecana Umwelttechnik GmbH oferuje indywidualne rozwiązania dopasowane do potrzeb swoich  Klientów.

 

PILE CLOTH- filtracja tkaninowa

Image5

Image7

Szeroki zakres zastosowań

Opracowane 35 lat temu jako separatory osadu po procesach prowadzonych na rotacyjnych reaktorach biologicznych (RBC), filtry tkaninowe MECANA mogą być zastosowane prawie we wszystkich aplikacjach, w których istnieje konieczność usunięcia  zawiesiny z wody lub ścieków:

 • Usuwanie zawiesiny pozostającej w ściekach po procesie sedymentacji w osadnikach wtórnych w wyniku problemów eksploatacyjnych (przeciążenie hydrauliczne osadnika, piana, puchnięcie osadu)
 • Separacja osadu nadmiernego po procesach biologicznych prowadzonych na złożach, rotacyjnych reaktorach i innych podobnych układach, zamiast tradycyjnych osadników wtórnych
 • Redukcja fosforu ze ścieków oczyszczonych w istniejących bądź projektowanych oczyszczalniach, również w połączeniu z procesem koagulacji i flokulacji
 • Separacja  zawiesin powstałych na skutek fizyko-chemicznych procesów oczyszczania ścieków przemysłowych
 • Filtracja poprzedzająca proces nitryfikacji na stałych złożach
 • Usuwanie mikrozanieczyszczeń z wykorzystaniem węgla aktywnego
 • Filtracja wstępna przed dezynfekcją UV
 • Filtracja wstępna poprzedzająca  procesy membranowe
 • Filtracja wstępna przy poborze wody pitnej ze źródeł powierzchniowych
 • Oczyszczanie wód procesowych
 • Oczyszczanie ścieków pochodzących z węzłów sanitarnych zaplecza budowy
 • Oczyszczanie wód opadowych z terenów utwardzonych (np. dróg)
 • Filtracja zanieczyszczeń w systemach przelewowych kanalizacji ogólnospławnej
 • Poprawa pracy oczyszczania ścieków na lagunach

Dla małych przepływów Mecana oferuje filtry bębnowe o powierzchni filtracyjnej od 2 do 6 m2 dostarczane przeważnie wraz z własnym zbiornikiem stalowym.

Typ Powierzchnia filtracyjna Wymiar  (uwzględniając  zbiornik stalowy) Wydajność**
(m2) (mm – długość x szerokość x wysokość) (m3/h)
Średnia Pik
TF 2 2 1’888 x 1’206 x 1’467 16 25
TF 4 4 2’837 x 1’300 x 1’470 32 50
TF 6 6 2’796 x 1’746 x 1’810 48 75

 

Dla większych przepływów Mecana dostarcza filtry dyskowe o powierzchni filtracyjnej od 10 m2 do 105 m2.

Typ Powierzchnia filtracyjna Wymiar Wydajność**
(m2) (mm – długość)* (m3/h)
Średnia Pi
SF 2/10 10 1’670 80 160
SF 3/15 15 1’910 120 240
SF 4/20 20 2’150 160 320
SF 6/30 30 2’630 240 480
SF 8/40 40 3’110 320 640
SF 9/45 45 3’350 360 720
SF 10/50 50 3’590 400 800
SF 12/60 60 4’070 480 960
SF 15/75 75 4’790 600 1’200
SF 18/90 90 5’510 720 1’440
SF 21/105 105 6’230 840 1’680

** Szerokość i wysokość są takie same w przypadku wszystkich filtrów dyskowych
– 2300mm x 2560 mm

** wydajność filtra zostanie określona na podstawie stężenia zanieczyszczeń na dopływie do urządzenia i wymagań co do jakości filtratu

Filmy