L. van Raak

Firma holenderska specjalizująca się w produkcji urządzeń do pierwszego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków. Jest uznanym producentem krat taśmowo-hakowych oraz urządzeń do płukania, prasowania i workowania skratek.

Urządzenia L. van Raak to instalacje w pełni zautomatyzowane.
Ze względu na dużą uciążliwość zapachową oraz zagrożenie wybuchem na życzenie Klienta są wyposażone w osłony hermetyczne z podłączeniem do wyciągu wentylacyjnego.

L. van Raak wykonuje kompletne instalacje od wydzielenia skratek ze strumienia ścieków do przygotowania do końcowej utylizacji np. składowanie na wysypisku odpadów.

W ofercie firmy znajdują się następujące urządzenia:

  • Kraty taśmowo-hakowe Aqua®
  • Prasy śrubowe zwykłe RSP® i płuczące RWP®
  • Płuczki skratek Washobox®
  • Podajniki bezwałowe
  • Workownice skratek Longopac®

Kraty taśmowo-hakowe Aqua®

Zastosowanie pierwszy stopień mechanicznego oczyszczania na miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków
Zasada działania zastosowanie pasa filtracyjnego bez końca poruszającego się po torze o konstrukcji zapewniającej samooczyszczanie
Elementy filtrujące ABS
Dostępne prześwity 0,5-1-3-6-10-20-30 mm
Wykonanie korpusu kraty stal węglowa powlekana, stal kwasoodporna o gatunku aisi 304, 316, 316 Ti
Sterowanie automatyczne od różnicy poziomów ścieków przepływających przez kratę
Stosowane napędy SEW lub równoważne
Standardowe zabezpieczenia przeciwzalewowe, przeciążeniowe
Dodatkowe wyposażenie osłony hermetyczne, napędy w wersji przeciwwybuchowej
Zalety nie wymaga zabezpieczenia kratą rzadką, zmienny kąt pochylenia pozwala na włączenie do istniejących instalacji, konstrukcja pasa filtracyjnego uniemożliwia zmianę prześwitu nawet przy uszkodzeniu elementu filtrującego, 100% samooczyszczanie pasa filtrującego,.

 

Prasy śrubowe

Prasy śrubowe w wykonaniu zwykłym lub płuczącym mogą być dopasowane do wszystkich rodzajów krat dzięki różnej szerokości leja zsypowego i minimalnej wysokości konstrukcji.

 

Prasa śrubowa RSP®

Zastosowanie transport i odwadnianie skratek odbieranych z jednej lub więcej krat.
Zasada działania skratki są prasowane dzięki przeciwciśnieniu w strefie prasowania wytworzonemu wskutek zagęszczenia zwojów śruby oraz oporu stawianego przez przewód zrzutowy skratek
Redukcja uwodnienia do 65%
Sterowanie automatyczne w zależności od cyklu pracy kraty

 

Prasa płucząca RWP®

Zasada działania analogiczna jak w przypadku prasy RSP. Dodatkowo posiada strefę płukania skratek. Skratki są płukane wodą technologiczną poprzez dysze natryskowe wewnątrz wału oraz w obudowie prasy. Wskutek zmiany kierunku obrotów śruby następuje wielokrotne płukanie
Stopień redukcji objętości do 70%
Redukcja uwodnienia do 50%
Sterowanie automatyczne
Zalety możliwość sterowania efektem końcowego wypłukania skratek poprzez zaprogramowany cykl pracy urządzenia

 

Płuczka Washbox®

Zastosowanie wysokoefektywne odpłukanie zanieczyszczeń organicznych ze skratek, a tym samym, ograniczenie ich tendencji do zagniwania
Zasada działania zamknięty zbiornik ze stali kwasoodpornej a w nim transporter ślimakowy oraz półka sitowa, zintegrowany z prasą śrubową prasująca i transportującą skratki do punktu zrzutu
Medium płuczące woda technologiczna
Stopień redukcji objętości skratek do 85%
Sterowanie w pełni automatyczne
Zalety możliwość sterowania końcowym efektem wypłukania skratek poprzez zaprogramowany cykl pracy urządzenia

 

Podajniki bezwałowe

Zastosowanie transport skratek pod różnym kątem
Doprowadzenie skratek jedno lub wielopunktowe
Zasada działania transport skratek poprzez spiralę bezwałową zainstalowaną w stalowym korycie
Wykonanie spirali bezwałowe
Rodzaj napęd ciągnący lub pchający
Zalety możliwość transportu różnego rodzaju materiałów (koryto chronione przez wykładziny. Ich rodzaj zależy od rodzaju transportowanego medium)

 

Workownice skratek Longopac®

Zastosowanie workowanie skratek po prasie
Zasada działania kaseta instalowana na przewodzie zrzutowym skratek a na niej sprasowany w harmonijkę rękaw z PE. Rozmiar worka jest dopasowany do ilości skratek
Zalety eliminuje kontakt obsługi ze skratkami, rozwiązane przyjazne środowisku – na życzenie Klienta worek jest wykonany z materiału podlegającego biodegradacji


Broszury

Do otwarcia plików broszur w formacie PDF służy darmowy program Adobe Acrobat Reader do pobrania ze strony: http://get.adobe.com/reader/