Modernizacja stawów infiltracyjnych – SUW Wasilków – lipiec – sierpień 2021.

W ramach inwestycji będą wykonane roboty polegające na przebudowie stawów infiltracyjnych oraz rybnych w zakresie formowania dna i skarp oraz montażu filtru odwrotnego, przebudowy infrastruktury towarzyszącej, budowy komór krat, dostawy i montażu krat oraz budowy mnicha.

TOP