„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Myśliborzu i budowa kolektora kanalizacyjnego Golenice-Myślibórz

LOKALIZACJA: Myślibórz

WYKONAWCA: Konsorcjum: IDS-BUD S.A., Eko-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz

WARTOŚĆ UMOWY Eko-MTK: 5 406 126,76 zł brutto

TERMIN ZAKOŃCZENIA: wrzesień 2019r.

W ramach inwestycji wykonano roboty branży konstrukcyjno – budowlanej w zakresie:
Budowy – Przepompowni ścieków surowych z komorą zasuw i zbiornikiem retencyjnym , Budynku kraty wstępnej, Pomieszczenia separatora piasku i skratek, Komory defosfatacji, Składowiska osadu odwodnionego
Przebudowy – Przepompowni ścieków surowych, Budynku krat mechanicznych, Budynku energetycznego, Piaskownika z komorą koagulacji, Zbiornika retencyjnego, Osadnika wstępnego, Zbiorników osadu czynnego, Osadników wtórnych, Otwartych komór fermentacyjnych, Stacji mechanicznego odwadniania osadu, Zbiornika kontaktowego z komorą szybkiego mieszania, Koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych, Przepompowni osadów z osadnika wstępnego, Przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, Stacji dmuchaw

TOP Secured By miniOrange