W dniu 19.05.2020 podpisaliśmy umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca: EKO-MTK Sp. z o.o.

Lokalizacja: Rawa Mazowiecka

Zamawiający: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. J. Słowackiego 70; 96-200 Rawa Mazowiecka

Wartość umowy: 6 765 000,00 zł brutto

TOP
WSTECZ