Nasza spółka jako Partner Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum - Husar Budownictwo Inżynieryjne Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku

Partner I Konsorcjum - Eko -MTK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie

Partner II Konsorcjum - Grzegorz Choruży , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Choruży i syn Grzegorz Choruży z siedzibą w Gródku

zrealizowała inwestycję pn. : „Modernizacja stawów infiltracyjnych - SUW Wasilków - Kontrakt 6 ”. W dniu 30.11.2021 dokonany został odbiór końcowy inwestycji przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Realizacja zadania obejmowała w szczególności prace polegające na:

- przebudowę stawów infiltracyjnych: (usunięcie namułów, przebudowa skarp, wymiana złoża filtracyjnego)

- rozbiórki istniejących rurociągów oraz budowa nowych rurociągów między obiektowych żelbetowych DN1000

- budowy nowych komór krat na ujęciu wody ze stawów infiltracyjnych 2.3 oraz 1.3 z montażem krat samoczyszczących

- budowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej i AKPiA,

- wykonanie odwzorowania i sterowania pracą urządzeń w istniejącym systemie do zarządzania wizualizacji i monitoringu procesów technologicznych ( typu SC AD A),

- przebudowę i budowę dróg wewnętrznych.

- ukształtowanie terenu

- zagospodarowanie terenu,

Prace zrealizowane zostały z największą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zakończone w terminie umownym.

 

TOP Secured By miniOrange