Wykonawca – Konsorcjum firm:
Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.,
EKO-MTK Sp. z o.o.,
Choruży i syn Grzegorz Choruży

Lokalizacja: ujęcie wody Wasilków

Zamawiający: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, Białystok

Wartość umowy: 26 578 455,00 zł brutto

Termin zakończenia: 30.11.2021 r.

W ramach inwestycji będą wykonane roboty polegające na przebudowie stawów infiltracyjnych oraz rybnych w zakresie formowania dna i skarp oraz montażu filtru odwrotnego, przebudowy infrastruktury towarzyszącej, budowy komór krat, dostawy i montażu krat oraz budowy mnicha.

TOP
WSTECZ