LOKALIZACJA: Brzesko

WYKONAWCA: EKO-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Carlsberg Supply Company Polska S.A.

Wartość kontraktu: 12 765 979,57 PLN brutto.

Termin zakończenia: maj 2017r.

„Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Głowackiego 63 w Brzesku w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Przepustowość oczyszczalni po rozbudowie wynosi:
Qdśr =7000 m3/d, Qdmax =12000 m3/d, RLM 141 100.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni obejmowała: wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych uzyskanie pozwolenia na budowę roboty budowlane, technologiczne, elektryczne i AKPiA przeprowadzenie rozruchu technologicznego.
Prace prowadzone były podczas ciągłej pracy oczyszczalni i dotyczyły jej części biologicznej, osadowej oraz mechanicznej.

TOP
WSTECZ