Zrealizowaliśmy umowę na dostawę oraz montaż urządzeń dla oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres dostaw obejmował: dwa mieszadła Halberg MFS4, trzy kraty taśmowo – hakowe o prześwicie 3 mm, dwie prasopłuczki oraz bezwałowy przenośnik skratek L. Van Raak. Urządzenia dostarczone zostały wraz z układem automatycznego sterowania. Wartość umowy wyniosła 442 800,00 EUR brutto i 934 800,00 PLN brutto.

TOP Secured By miniOrange