Zrealizowaliśmy umowę na dostawę 2 rotorów napowietrzających Landy 700/12 firmy Landustrie Sneek. Wartość umowy wyniosła 70 000,00 EUR netto. Urządzenia pracują na oczyszczalni ścieków bytowych zlokalizowanej na terenie zakładów w Puławach.

TOP Secured By miniOrange