„Dostawa, montaż i uruchomienie nowego zespołu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym wraz z układem odzysku ciepła i produkcji chłodu przy suszarni osadu obiekt 44 na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie”

LOKALIZACJA: Częstochowa

WYKONAWCA: Eko-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 13 576 891,76 zł brutto

TERMIN ZAKOŃCZENIA: sierpień 2018r.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane, technologiczne, elektryczne i AKPiA w zakresie optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej i cieplnej bazującej na budowie nowego zespołu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym wraz z układem odzysku ciepła i produkcji chłodu przy suszarni osadu wraz z rozbudową drogi wewnętrznej i placem manewrowym, kanałami technologicznymi podziemnymi i niezbędną infrastrukturą.

TOP Secured By miniOrange