Przebudowa – adaptacja reaktora BIOMIX

LOKALIZACJA: Leśniakowizna

WYKONAWCA: Eko-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

Termin realizacji: 20.12.2017 – 31.10.2018

Wartość zamówienia: 4 916 654,18 zł brutto

Umowa obejmowała adaptację nieczynnego reaktora „BIOMIX” na zbiornik retencyjny ścieków deszczowych wraz z modernizacją i budową niezbędnej infrastruktury w tym przepompowni, komór zasuw, sieci zewnętrznych. Reaktor BIOMIX przebudowywany na zbiornik retencyjny ścieków burzowych ZR-1, Dz = 46,67 m, o łącznej wysokości 7,2 m, częściowo zagłębiony wystający ponad teren ok. 6 m, ze stalowymi schodami wejściowymi na poziom obsługi zlokalizowany nad górną krawędzią części cylindrycznej.
Kubatura całkowita ok. 12.300 m3
Dostarczono i zamontowano m.in. urządzenia podczyszczania mechanicznego ścieków: kratę mechaniczną, prasopłuczkę, przenośnik skratek, piaskownik pionowy i zestaw hydroforowy

TOP