„Przebudowa (modernizacja) węzła osadników wtórnych” realizowanego w ramach Projektu „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”

LOKALIZACJA: Chrzanów Duży

WYKONAWCA: Eko-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 6 815 286,09 zł brutto

TERMIN ZAKOŃCZENIA: styczeń 2019r.

W ramach inwestycji wykonano roboty projektowe, budowlane, technologiczne, elektryczne i AKPiA w zakresie przebudowy i uruchomienia nieczynnego ciągu technologicznego osadników wtórnych, dostawę i montaż wyposażenia technologicznego, rozruch technologiczny, sterowanie układem w systemie SCADA.

TOP
WSTECZ