LOKALIZACJA: Brzesko

WYKONAWCA: EKO-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Carlsberg Supply Company Polska S.A.

Wartość kontraktu: 1 700 000,00 zł netto (brutto 2 091 000,00 zł)

Termin zakończenia: lipiec 2020r.

„Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z modernizacją kotłowni i gospodarki biogazowej dla oczyszczalni ścieków należącej do Carlsberg Polska Supply Company Polska S.A w  Brzesku w trybie zaprojektuj i wybuduj”

W ramach przedmiotu zamówienia wykonano następujące roboty:

 • montaż prefabrykowanego, dwumembranowego zbiornika na biogaz o pojemności 700 m3

 • montaż instalacji odsiarczania biogazu,

 • montaż węzła tłocznego biogazu

 • montaż instalacji doziemnej gazu ziemnego i biogazu,

 • montaż punktu redukcyjno-pomiarowego,

 • montaż układów pomiarowych biogazu (pochodnia oraz zbiornik)

 • montaż dwóch kotłów gazowych typu Vitoplex 300 firmy Viessmann o mocy 300 kW każdy

 • montaż urządzeń technologicznych kotłowni gazowej wraz z podłączeniem instalacji odbiorczych,

 • budowę instalacji i sieci elektrycznych i AKPiA, 

 • instalacja odgromowa budynku bio-kotłowni i zbiornika biogazu,

 • rozruch wybudowanych i zmodernizowanych obiektów

Powyższe prace wykonywane były przy jednoczesnym, ciągłym funkcjonowaniu oczyszczalni

TOP Secured By miniOrange