„Budowa węzła ścieków dowożonych w Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym” realizowanego w ramach Projektu„Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”

LOKALIZACJA: Chrzanów Duży

WYKONAWCA: Konsorcjum: Lider – EKO-BUDBRAND Sp. z o.o. Sp. K., Partner – Eko-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 4 997 121,00 zł brutto

TERMIN ZAKOŃCZENIA: wrzesień 2019r.

Przedmiotem zamówienia była budowa punktu zlewnego czterostanowiskowego dla ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym o przepustowości 70l/s. W ramach inwestycji wykonano roboty projektowe, budowlane, technologiczne, instalacyjne wod-kan, elektryczne i AKPiA, drogowe, rozruchu technologicznego oraz sterowania układem w systemie SCADA.

TOP Secured By miniOrange