Cele projektu: Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności EKO-MTK, wsparty rozwojem jej działalności badawczo-rozwojowej, będącej najistotniejszym filarem procesu eksploracji innowacyjności. Celem szczegółowym projektu jest stworzenie przez EKO-MTK własnego zaplecza badawczego – działu badawczo-rozwojowego, w ramach którego prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe nad efektywnym, energetycznym zagospodarowywaniem osadów ściekowych z czyszczalni ścieków, ukierunkowane na stworzenie innowacyjnej księgi/ algorytmu regionalnych receptur optymalnych mieszanek wsadowych.

Planowane efekty : Rezultatem projektu będzie nowy i udoskonalony produkt, który będzie wdrożony we własnej działalności gospodarczej, oferowany jako: A. Nowy produkt – know-how efektywnego energetycznego zagospodarowania odpadów i osadów z uwzględnieniem specyfiki regionu / potencjału regionalnych producentów rolno-spożywczych oraz małych oczyszczalni/. B. Udoskonalony produkt – budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z innowacyjnym komponentem technologicznym w zakresie efektywnego energetycznego zagospodarowania osadów i regionalnych odpadów rolno-spożywczego.

Wartość projektu:6 677 118,95 złotych

Wkład Funduszy Europejskich: 1 945 930,14 złotych

TOP Secured By miniOrange