„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach”

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach

WYKONAWCA: EKO-MTK sp. z o.o.

TERMIN ZAKOŃCZENIA: czerwiec 2019r.

Wartości całkowita prac wyniosła 33 181 765,95 zł brutto (netto 26 977 045,49zł).

Zakres modernizacji obejmował część mechaniczną, biologiczną i osadową oczyszczalni. Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni wynosi obecnie: Qd=10 000 m3/d (RLM = 30 500).
Roboty będące przedmiotem ww. zadania zastały wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, wydanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów – Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC, World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pre-Bois, Cointrin, Szwajcaria

TOP Secured By miniOrange