„Modernizacja O.Ś.K. Zdroje - Etap II”

Wykonawca: Eko – MTK Sp. z o.o.

Lokalizacja: ul. Wspólna 41-43, 70-762 Szczecin

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Wartość umowy: 36 998 400,00 zł brutto

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zarówno nowych jak i modernizację już istniejących obiektów infrastruktury technologicznej oczyszczalni. Budowie podlegają m.in.: stacja zrzutu osadów z czyszczenia kanalizacji, punkt mycia samochodów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, zbiornik i stacja dozująca reagenty do eliminacji bakterii nitkowatych, osadnik wtórny i komora rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi. Rozbudowie podlega pompownia osadu powrotnego oraz maszynownia komór fermentacyjnych. W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane reaktory biologiczne, hala krat, piaskowniki i wydzielona komora fermentacyjna. Zakres prowadzonych prac obejmuje roboty z branż konstrukcyjnej, technologicznej, elektrycznej, a także sanitarnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sanitarnej w zakresie instalacji wentylacyjnych i deodoryzacyjnych.

TOP Secured By miniOrange