„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice”

LOKALIZACJA: Żydomice

WYKONAWCA: Eko-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Słowackiego

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 5 730 806,00 zł netto

TERMIN ZAKOŃCZENIA: 07.09.2021

Przedmiotem niniejszego zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków Żydomice w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, w szczególności wykonanie:

1) Modernizacji kanałów dopływowych w hali krat (Obiekt nr 1.1),

2) Modernizacji układu transportu i separacji piasku z piaskowników (Obiekt 3.1,3.2),

3) Doposażenia komory rozdziału ścieków przed osadnikami wstępnymi (Obiekt nr 5),

4) Modernizacji osadników wstępnych (Obiekty 6.1 i 6.2)

5) Przebudowy i doposażenia komór spustowych osadu surowego (Obiekt 6.3 i 6.4)

6) Budowy komory pomiarowej dla montażu sondy gęstości osadu surowego (Obiekt 6.5)

7) Modernizacji komory czerpnej osadu surowego (Obiekt 6.6)

8) Modernizacji biofiofiltra (Obiekt nr 11)

9) Montaż wyposażenia technologicznego w komorze denitryfikacji II (Obiekt nr 24.1)

10) Doposażenia komory rozdziału przed osadnikami wtórnymi (Obiekt nr 25)

11) Doposażenia i przebudowa kanału przed osadnikami wtórnymi (instalacja zgarniacza kożucha)

12) Modernizacji osadników wtórnych (Obiekty nr 26.1 i 26.2)

13) Modernizacji instalacji wody technologicznej

14) Rozbudowy węzła gromadzenia odpadów

tłuszczowych (Obiekty nr 9 i 8.2) oraz pompowni odpadów tłuszczowych (Obiekt 8.3)

15) Modernizacji węzła przeróbki osadów, w tym rozwiązania techniczne chroniące WKF (Obiekt 42)

16) Modernizacji hali wirówek (modernizacji systemu mieszania osadów z wapnem i systemu transportu oraz dozowania PIX)

17) Modernizacji hali wymienników (system wzruszania osadów w WKF poprzez wykonanie połączenia instalacji cyrkulacji osadu z WKF do stacji wymienników z instalacją tłoczną osadu surowego do WKF) oraz wykonaniem rurociągu spustu osadu na laguny

18) Rozbudowy systemu pomiarów i sterowania procesem

19) Rozbudowy systemu zasilania i sterowania oraz monitoring pracy urządzeń

TOP Secured By miniOrange