LOKALIZACJA: Częstochowa

WYKONAWCA: Eko-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie ul. Srebrna 172/188, 42-202 Częstochowa

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 6 923 813,81 zł brutto

TERMIN ZAKOŃCZENIA: grudzień 2019 r.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane, technologiczne, elektryczne i AKPiA w zakresie:
– montażu trzech zespołów pomp wraz z orurowaniem oraz przygotowanie i renowacja pomieszczenia pompowni osadu nadmiernego.
– przebudowy systemu tłoczenia osadu nadmiernego,
– dostawy, montażu zagęszczacza osadu nadmiernego wraz ze stacją przygotowania polielektrolitu

TOP Secured By miniOrange