W dniu 03.03.2021r podpisaliśmy umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD — KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej.

Zakres prac do wykonania to Zaprojektowanie oraz modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osadów wraz z wykonaniem instalacji do odwadniania i przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny lub środek poprawiający właściwości gleby do celów rolniczych lub upraw leśnych wraz z obiektami infrastruktury

 

Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.06.2023r.

TOP
WSTECZ