W dniu 03.03.2021r podpisaliśmy umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD — KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej.

Zakres prac do wykonania to Zaprojektowanie oraz modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osadów wraz z wykonaniem instalacji do odwadniania i przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny lub środek poprawiający właściwości gleby do celów rolniczych lub upraw leśnych wraz z obiektami infrastruktury

Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.10.2023r.

W dniu 30.11.2023r podpisany został bezusterkowy protokół odbioru końcowego inwestycji

Aktualizacja 05.11.2023

Prace budowlane oraz rozruch zostały zakończone. Uzyskane zostało pozwolenie na użytkowanie. Rozpoczął się okres optymalizacji pracy instalacji

 

Aktualizacja 08.09.2023

Inwestycja weszła w decydujący etap realizacji, który przewiduje zakończenie wszystkich kluczowych prac związanych z tym projektem. Obecnie przeprowadzane są szczegółowe prace wykończeniowe, które mają na celu nadanie inwestycji ostatecznego, estetycznego wyglądu. Ekipy montażowe są zajęte instalacją nowoczesnych technologii, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Poza tym, specjaliści od elektryki i automatyki pracują nad instalacją i integracją systemów elektrycznych oraz automatyzacją, aby zapewnić niezawodność i wydajność w przyszłym użytkowaniu.

Jest to również okres, kiedy dokończono prace związane z budową nawierzchni drogowych na terenie inwestycji, co znacząco poprawi komunikację oraz dostępność dla przyszłych użytkowników i gości.

Dodatkowo, trwają prace mające na celu zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Działania te obejmują między innymi nasadzenia roślin, urządzanie przestrzeni zieleni, czy tworzenie miejsc odpoczynku i rekreacji. Celem tych działań jest nie tylko estetyka, ale również stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni dla wszystkich, którzy będą korzystać z tej inwestycji w przyszłości.

 

Aktualizacja 11.08.2023

Aktualnie na terenie obiektu prowadzone są różnorodne prace budowlane i instalacyjne. W pierwszej kolejności ekipa specjalistów skupia się na montażu zaawansowanej instalacji technologicznej. Równocześnie trwają prace elektryczne, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego zasilania dla całego obiektu. Na zewnątrz obiektu prowadzony jest montaż muru oporowego oraz konstrukcji stalowej wiaty, co świadczy o rozbudowie i zabezpieczeniu terenu. Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji i dostępu do obiektu, realizowane są prace drogowe.

Aktualizacja 05.08.2023

Na terenie obiektu trwają intensywne prace budowlane i instalacyjne. Ekipa specjalistów zajmuje się montażem nowoczesnej instalacji technologicznej oraz realizacją prac elektrycznych, które stanowią kluczowy element funkcjonowania obiektu. Dodatkowo, na zewnątrz prowadzone są prace związane z montażem muru oporowego oraz konstrukcją stalowej wiaty, co świadczy o rozbudowie i zabezpieczeniu terenu. W trosce o komfort i dostępność, równolegle realizowane są także prace drogowe.

Aktualizacja 14.07.2023

Aktualizacja 06.07.2023

Aktualizacja 15.06.2023

Stacja zagęszczania i odwadniania osadów:

Zamontowano i uruchomiono zastępczą instalację odwadniania i higienizacji osadu.
Roboty demontażowe: zdemontowano starą prasę osadu, zdemontowano układ przenośników osadu i popiołu
Roboty rozbiórkowe: skuto stare fundamenty urządzeń technologicznych, skuto płytki ścienne, zdemontowano stare drzwi i okna
Wykonywane są nowe otwory okienne, stare otwory zostały zamurowane tam gdzie było to wymagane.
Wykonywane są naprawy miejscowe i tynkowanie ścian.

Wiata magazynowa osadu:

Zrealizowano rozbiórkę starej wiaty osadu.
Trwają prace związane z wykonaniem fundamentów nowej wiaty.

 

Rozpoczęcie prac :

TOP Secured By miniOrange