Zrealizowaliśmy umowę na dostawę systemu napowietrzania ścieków dla Oczyszczalni Ścieków w Bielawie. W ramach dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy system napowietrzania dla 2 ciągów technologicznych. W skład systemu wchodzą dyfuzory ceramiczne BRANDOL 60 w ilości 548 kpl, ruszty napowietrzające oraz rurociągi doprowadzające powietrze do rusztów wykonane ze stali k.o., system odwodnienia rusztów. Wartość kontraktu wyniósł 159 900,00 EUR brutto.

TOP Secured By miniOrange