Zakończyliśmy realizację umowy na dostawę systemu napowietrzania ścieków w ramach II etapu Modernizacji i rozbudowy ciągu mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków w Radomiu. W ramach umowy dostarczyliśmy system napowietrzania dla 2 ciągów technologicznych. W skład systemu weszły dyfuzory membranowe PERMOX O.M 2.0 w ilości 1008 szt., ruszty napowietrzające oraz rurociągi doprowadzające powietrze do rusztów wykonane ze stali k.o., system odwodnienia rusztów. Prace zakończyliśmy 31.05.2013 r. Wartość kontraktu wyniosła 1 168 500,00 zł brutto.

TOP Secured By miniOrange