Zrealizowaliśmy umowę na „Dostawę, montaż i uruchomienie pompy śrubowej do ścieków w przepompowni pośredniej na oczyszczalni ścieków w Suwałkach”. Dostarczona została pompa holenderskiej firmy Landustrie o wydajności 350 l/s i wysokości podnoszenia 3 metry.

TOP Secured By miniOrange