W dniu 28.03.2024r podpisaliśmy umowę na realizację II Etapu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczuczynie”

TOP Secured By miniOrange