W dniu 24.03.2023r podpisaliśmy umowę z Miastem Siemiatycze dotyczącą realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: „Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat – robota budowlana (I część).”

W dniu 26.04.2024r. podpisany został bezusterkowy protokół odbioru końcowego

 

Aktualizacja 26.04.2024:

W dniu 26.04.2024r. podpisany został bezusterkowy protokół odbioru końcowego

Aktualizacja 22.03.2024:

Zakończone zostały wszystkie prace budowalne i montaże instalacji oraz urządzeń. Uzyskane zostało pozwolenie na użytkowanie. Rozpoczęty został rozruch technologiczny

Aktualizacja 06.02.2024:

Trwają prace związane z wykonaniem elewacji, prace wykończeniowe wewnętrzne, montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych, montaż instalacji technologicznej oraz remont budynku krat

Aktualizacja 06.11.2023:

Aktualnie na terenie oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach realizowane są intensywne prace montażowe, które obejmują instalację nowoczesnych urządzeń technologicznych. Współbieżnie prowadzone są prace ogólnobudowlane, mające na celu zwiększenie wydajności i efektywności całego systemu oczyszczania. Te działania są kluczowe dla zapewnienia lepszej jakości przetwarzania ścieków oraz minimalizacji ich wpływu na środowisko naturalne.

Aktualizacja 11.08.2023:

Prace budowlane na obiekcie postępują zgodnie z planem. Dotychczas ukończono część podziemną konstrukcji, która została wykonana z żelbetu. Dodatkowo, zastosowano izolację termiczną oraz przeciwwilgociową, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo tej części budynku. Po zakończeniu tych prac, obiekt został odpowiednio obsypany. Obecnie trwają intensywne prace nad realizacją konstrukcji nadziemnej obiektu.

Aktualizacja 05.08.2023:

Prace na obiekcie postępują sprawnie. Ukończono już część podziemną, która została zbudowana z żelbetu i dodatkowo zabezpieczona izolacją termiczną oraz przeciwwilgociową. Aktualnie ekipa budowlana skupia się na obsypce obiektu oraz na realizacji instalacji podposadzkowych. Jednocześnie trwają prace nad konstrukcją nadziemną, co świadczy o intensywnym postępie prac.

Aktualizacja 14.07.2023:

Aktualizacja 06.07.2023:

Aktualizacja 15.06.2023:

Aktualizacja 30.05.2023:

Rozpoczęcie prac:

TOP Secured By miniOrange