Nasza spółka pomyślnie przeszła pre-kwalifikacje dotyczące budowy oczyszczalni ścieków Samtredia i jako jedna z dwóch firm została dopuszczona do złożenia oferty technicznej i cenowej.
Projekt dotyczy budowy nowej oczyszczalni ścieków dla miasta Samtredia w regionie Imereti w Gruzji. Kontrakt bazuje na dofinansowaniu z Niemieckiego Banku Rozwoju KfW w ramach programu rozwoju infrastruktury ochrony środowiska i turystyki.
W zakres projektu wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie obiektu oczyszczalni. Obiekt ma zostać zaprojektowany na 22 414 RLM oraz 6 568 m3/d. W zakres robót wchodzi wykonanie następujących obiektów: hala krat, budynek sitopiaskowników, pompownia główna, reaktory biologiczne, osadniki wtórne, zagęszczacz osadu, komora tlenowej stabilizacji osadu, zbiornik osadu zagęszczonego, układ odwadniania i higienizacji osadu, suszarnia solarna osadu, stacja osadu dowożonego, hala dmuchaw, budynek warsztatu i budynek biurowy.
Całość obiektu będzie wyposażona w niezbędny układ dróg, sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania zieleni. W ramach kontraktu wchodzi również wybudowanie niezbędnych przyłączy oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni. Obiekt znajduje się na terenie nieczynnej post sowieckiej oczyszczalni ścieków, której obiekty mają zostać wyburzone przed przystąpieniem do realizacji prac.

TOP Secured By miniOrange