„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie przy ulicy Arakowej 4 (nr ewid. gruntów 24 ) gmina Lesznowola"

LOKALIZACJA: Zamienie gmina Lesznowola 

WYKONAWCA: Eko-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 32 935 753,31zł brutto

TERMIN ZAKOŃCZENIA: 31.05.2022 (Umowny termin zakończenia 30.11.2022 r)

Zakres prac obejmował roboty budowlane, technologiczne, instalacyjne, elektryczne i AKPiA w części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków.  

 

Przebudowa i rozbudowa obiektu obejmowała w szczególności:

 1. Budowę pompowni głównej (ob. nr 1);
 2. Budowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków ( ob. nr 2);
 3. Budowę dwóch  reaktorów biologicznych- zbiorniki przykryte (ob. 3.1, 3.2);
 4. Budowę komory rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnym (KR2);
 5. Budowę radialnych osadników wtórnych z jezdnym przykryciem (ob. 4.1 i 4.2);
 6. Budowę pompowni osadu recyrkulowanego, osadu nadmiernego i części pływających (ob. 6);
 7. Modernizację zbiornika osadu nadmiernego ( ob. 7);
 8. Budowę stacji mechanicznego odwadniania osadu ( ob. 8); 
 9. Budowę stacji dmuchaw wraz z instalacją i  siecią sprężonego powietrza ( ob. 9);
 10. Budowę stacji dozowania dodatkowego źródła węgla ( ob. 10);
 11. Budowę stacji dozowania PIX-u ( ob. nr 11) ;
 12. Modernizację przepompowni ścieków oczyszczonych ;
 13. Budowę instalacji kontenerowej biofiltrów (ob. nr 12A, 12B);
 14. Budowę pompowni wód technologicznych (ob. nr  14 );
 15. Budowę węzła instalacji wody technologicznej wraz z układem hydroforowym i czyszczeniem automatycznym;
 16. Budowę punktu zrzutu -instalacja do czyszczenia zanieczyszczeń z kanalizacji, obróbka zawiesin z samochodów asenizacyjnych; 
 17. Budowę wewnętrznych sieci technologicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 18. Budowę budynku socjalnego;
 19. Budowę kanału odpływowego wraz z układem pomiarowo- jakościowym ścieków oczyszczonych;
 20. Budowę systemu pomiarów i sterowania procesem technologicznym;
 21. Budowę systemu zasilania i sterowania oraz monitoring pracy urządzeń;
 22. Budowę układu zasilania rezerwowego oczyszczalni ;
 23. Modernizację i budowę nowego układu dróg i chodników.

 

W ramach inwestycji wykonano rozruch technologiczny części mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie całego obiektu. Prace odbywały się przy jednoczesnym, ciągłym funkcjonowaniu oczyszczalni i zachowaniu wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych.

Inwestycja została zakończona 6 miesięcy przed umownym terminem.

TOP Secured By miniOrange