„Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB. 9A i OB. 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś, gmina Malbork”

LOKALIZACJA: Kałdowo Wieś, gmina Malbork

WYKONAWCA: Eko-MTK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 7 831 754,40 zł brutto

TERMIN ZAKOŃCZENIA: listopad 2019 r.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane, wyburzeniowe, technologiczne, elektryczne i AKPiA w zakresie modernizacji i przebudowy reaktorów biologicznych, dostawę i montaż wyposażenia technologicznego, rozruch technologiczny.

TOP Secured By miniOrange