„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap IV”

LOKALIZACJA: Poznań

WYKONAWCA: Konsorcjum – EKO-MTK sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY: Aquanet S.A. Poznań

Wartość kontraktu: 47 943 185,96 PLN brutto.

Termin zakończenia: październik 2016r.

TOP
WSTECZ