We wrześniu 2011 ze Spółką „Wodociągi i kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. została podpisana Umowa na dostawę wraz z montażem i rozruchem następujących urządzeń: • 2 zespoły krat KLRV-06 o prześwicie 6 mm i mocy zainstalowanej 1,1 kW • 1 zespół prasy śrubowej płuczącej RWP 300/1000/2 o mocy zainstalowanej 5,5 kW wraz z rurociągiem zrzutowym skratek • układ automatycznego sterowania kratami i prasą Urządzenia zainstalowano i uruchomiono w 2012.

TOP Secured By miniOrange